Voorbereiding ter aanlevering databestanden

Om het Gemeenteportaal te kunnen gebruiken en informatie over de resultaten te delen met het Sociaal Domein Fryslân dient u onderstaande stappen te doorlopen. 

Stap 1: Contractering & toegang tot het Gemeenteportaal 

  1. U bent gecontracteerd door Sociaal Domein Fryslân (SDF) voor het leveren van zorg
  2. SDF meldt u aan bij InfinitCare.
  3. U wordt verzocht om een aantal vragen over uw organisatie in te vullen.
  4. Na afloop hiervan ontvangt u via de mail de verwerkersovereenkomst, hiermee machtigt u InfinitCare uw data te ontvangen.
  5. De gebruikers die u in de enquête heeft aangegeven krijgen toegang tot het Gemeenteportaal.

Stap 2: Het correct registreren van de juiste outcome-indicatoren

Met uw data kunnen zorgresultaten in kaart gebracht worden. In het Definitiehandboek leest u welke data u toe dient te sturen en aan welke voorwaarden deze dient te voldoen. Bekijk of dit overeenkomt met de wijze waarop u nu deze gegevens registreert, wellicht is er een vertaalslag nodig.

Stap 3: Aanleveren van databestanden

Wanneer u data registreert zoals aangegeven in het definitiehandboek kan de inhoud van uw data door de software 'begrepen' worden. Alleen dan kan uw data vervolgens verwerkt worden. Uw data kan in verschillende formaten worden toegestuurd (XML, CSV, XLSX). De specifieke eisen bij het samenstellen van deze formaten vindt u onder Interface Outcome Indicatoren. Om een voorbeeld te zien hoe uw testdata aangeleverd moet worden, kunt u kijken op de pagina Voorbeeld databestanden en veelgemaakte fouten.