Planning

Planning van Sturen op resultaat van Sociaal Domein Friesland (SDF)

De verzameling en verwerking van data van zorgaanbieders voltrekt zich gedurende verschillende fases. U wordt via verschillende kanalen op de hoogte gehouden van de voortgang van het project SDF. Gedurende de verschillende fases worden bijeenkomsten en presentaties gegeven. De documentatie en data hiervan vindt u op deze pagina. De planning en inhoud van het project SDF is als volgt: 

 • Opstartfase pilot - tot 1/8/2018 :
  Enkele mijlpalen in deze fase zijn het opstellen van het Definitiehandboek, het opstellen van verwerkersovereenkomsten en de afstemming van het Plan van Aanpak. Dit is ook aan gemeenten en zorgaanbieders gepresenteerd in de kennissessies die in deze periode zijn georganiseerd. Zie de presentaties onderaan deze pagina. 
 • Pilotfase - 1/6/2018 tot 1/3/2019 :
  In deze fase wordt 'warmgedraaid' met een aantal zorgaanbieders, waarbij de doelstelling is om de werkwijze in een beperkte groep zorgaanbieders te testen en verder te verfijnen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het minimaal drie keer aanleveren van data en verwerking hiervan in uitkomsten in dashboards op het Gemeenteportaal. 
 • Opstartfase - 1/10/2018 tot 1/3/2019:
  In deze fase dienen alle zorgaanbieders voorbereid te zijn op de daadwerkelijke aanlevering die in de Structurele fase gaat plaatsvinden. Hieronder vallen trainingen, contractering, maar ook controles op de verzameling van data en de aanlevering hiervan aan InfinitCare. 
 • Structurele fase - vanaf 1/3/2019:
  In de structurele fase worden de data van alle zorgaanbieders structureel opgehaald en verwerkt in de dashboards.  

Voltrokken SDF bijeenkomsten met documentatie