Samenstellen en aanleveren van aanleverbestand

CBS bestanden

Met de gemeente Almere is afgesproken om zoveel mogelijk bij bestaande exporten te blijven voor de aanlevering van outcome-indicatoren voor de gemeente Almere. Dit betekent dat als basis gekozen is voor de CBS structuur.

Vanuit InfinitCare is het mogelijk om verschillende varianten van deze bestanden aan te leveren. Tevens ondersteunen wij veel versies van het CBS.

Hieronder ziet u een overzicht met de verschillende opties.

Versie

Type bestand

Outcome indicatoren Cliënt

Outcome indicatoren Ouder

Outcome indicatoren

Behandelaar

Versie

Type bestand

Outcome indicatoren Cliënt

Outcome indicatoren Ouder

Outcome indicatoren

Behandelaar

1

CBS V4.0

Excel

ASCII

 • Cliënttevredenheid

 • Zonder hulp verder

 • Probleemafname

 • Doelrealisatie

 • Cliënttevredenheid

 • Zonder hulp verder

 • Probleemafname

 • Doelrealisatie

 • Probleemafname

2

CBS V5.0

Excel

ASCII

 • Cliënttevredenheid

 • Zonder hulp verder

 • Cliënttevredenheid

 • Zonder hulp verder

 

3

CBS V5.1

Excel

ASCII

 • Cliënttevredenheid

 • Zonder hulp verder

 • Cliënttevredenheid

 • Zonder hulp verder

 

4

CBS V5.3

Excel

ASCII

 • Cliënttevredenheid

 • Zonder hulp verder

 • Cliënttevredenheid

 • Zonder hulp verder

 

De specificaties van de CBS bestanden zijn te vinden op de website van CBS en bij uw EPD leverancier.

Het eerste CBS bestand dat u indient op het Gemeenteportaal wordt verwerkt als testbestand. Dit houdt in dat er gekeken wordt of het bestand goed door de software verwerkt kan worden, zonder foutmeldingen. Na het indienen van het eerste (test)bestand ontvangt u hier de uitslag van per mail gekoppeld aan uw Gemeenteportaal account, en kunt u bij goedkeuring structureel uw CBS bestanden op dezelfde manier indienen.

Heeft u problemen met het samenstellen van deze bestanden kunt u ook contact opnemen met InfinitCare.