Veelgestelde vragen (FAQ)

Toegang tot het Gemeenteportaal van de gemeente Almere 

Hoe krijg ik toegang tot het Gemeenteportaal?

Om toegang te krijgen tot het Gemeenteportaal dient u gecontracteerd te zijn door de gemeente Almere. De gemeente Almere meldt u vervolgens aan bij InfinitCare, waarna u van ons een korte enquête toegestuurd krijgt over uw situatie als zorgaanbieder. Hierna ontvangt u de verwerkersovereenkomst. Zodra u zowel de enquête als de verwerkersovereenkomst ingestuurd heeft krijgt u toegang tot het Gemeenteportaal.

Inloggen in het Gemeenteportaal

Hoe kan ik inloggen binnen het Gemeenteportaal? 

Na het aanmaken van uw account voor het Gemeenteportaal kunt u inloggen met de aan u verstrekte inloggegevens. Deze heeft u ontvangen op uw opgegeven e-mailadres. Na het invullen van uw accountnaam en wachtwoord ontvangt u een e-mail of sms met een verificatiecode. Na het invullen hiervan bent u succesvol ingelogd. Zie voor een uitgebreide instructie de pagina Inloggen

Waarom krijg ik een verificatiecode? 

Na het invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u via e-mail of sms een verificatiecode toegestuurd zodat uw account extra beveiligd wordt. Na het invoeren van deze code bent u ingelogd en komt u pas in het dashboard. Bij iedere inlogpoging krijgt u een nieuwe verificatiecode via de e-mail of sms gestuurd. Op deze manier weet u zeker dat alleen u bij uw gegevens kan.

Waarom ontvang ik geen e-mails van het Gemeenteportaal?

Het kan zijn dat de e-mail in plaats van in uw inbox in uw 'ongewenst' of 'spam' folder terecht is gekomen. Controleer of u ingelogd bent in het bij het Gemeenteportaal geregistreerde e-mail account en loop uw folders nogmaals na. Heeft u na tien minuten nog geen e-mail op het opgegeven account gekregen? Neem dan contact met ons op.

Ik ben mijn wachtwoord voor het Gemeenteportaal vergeten. Wat moet ik doen?

Op de inlogpagina heeft u de mogelijkheid om via Wachtwoord vergeten? een nieuw wachtwoord aan te vragen. U ontvangt een nieuw wachtwoord op het e-mail adres van uw account. Wanneer u inlogt met het nieuwe wachtwoord wordt u gevraagd een zelf gekozen wachtwoord in te stellen.

Kan ik een ander wachtwoord instellen? 

U kunt uw wachtwoord wijzigen. Let op dat uw wachtwoord uit minimaal 10 karakters bestaat en minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 cijfer en 1 leesteken bevat. 

Databestanden opbouwen

Hoe maak ik mijn in te sturen dataset?

Uw in te sturen dataset is dezelfde als die u voor CBS instuurt. Deze kunt u zoals hij is uploaden in het Gemeenteportaal.

Databestanden aanleveren

Hoe lever ik data aan?

Data aanlevering gebeurt altijd via het Gemeenteportaal. Wanneer u data inleest (uploadt) in het Gemeenteportaal worden BSN nummers versleuteld tot een pseudoBSN zodat uw data niet meer te herleiden is naar de cliënt. Het eerste CBS bestand dat u indient wordt verwerkt als testbestand, en wordt gecontroleerd op mogelijke inhoudelijke of technische fouten. Wanneer u de mail ontvangt dat het ingediende bestand is goedgekeurd kunt u het bestand nogmaals indienen, dan wordt dit verwerkt als uw eerste aanlevering in uw rapportages in het Gemeenteportaal.

Wat gebeurt er als ik geen data aanlever? 

Onderdeel van de overeenkomst met de gemeente Almere is de sturing op resultaten. Zonder de aanlevering van de data kunnen de resultaten niet op goede wijze in kaart worden gebracht en voldoet u niet aan uw afspraken. 

Hoe vaak moet ik data aanleveren? 

U dient minimaal 2 maal per jaar de CBS bestanden aan te leveren. Dit binnen één maand. Het is mogelijk om vaker de informatie aan te leveren. Wij adviseren dan ook om maandelijks de CBS bestanden op te sturen. Voor de verwerking binnen het Gemeenteportaal is dit verder geen probleem. U heeft hierdoor continu inzicht in de status van de dienstverlening. 

Zijn er kosten verbonden aan de aanlevering van data? 

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik of aanleveren van data aan het Gemeenteportaal. 

Hoe weet ik of de aangeleverde data geaccepteerd is op het Gemeenteportaal?  

Nadat u de data hebt ingelezen, wordt de data 's nachts verwerkt. Bij deze verwerking worden kwaliteitsrapportages samengesteld die u kan downloaden in het Gemeenteportaal. Zie de informatiepagina Databestanden inlezen, beheren en datarapportages voor meer informatie over de kwaliteitsrapportages.

Rapportages

Waar kan ik de resultaten van mijn metingen vinden?

De resultaten van uw metingen vindt u bij de Zorgmonitor rapportages. Deze staan in het hoofdmenu van het Gemeenteportaal onder Zorgmonitor. Afhankelijk van de instelling vult u verschillende selectiecriteria in, waarna de rapportage getoond wordt. Voor het raadplegen van deze informatie dient u ingelogd te zijn.

Hoe wordt de respons bepaald?

In de rapportages binnen het Gemeenteportaal wordt per outcome-indicator de respons bepaald. Dit gebeurd door de geldige metingen te relateren aan het aantal beschikkingen.

Informatiebeveiliging en privacy

Ik wil meer informatie over de privacy en veiligheidsmaatregelen

De TTP InfinitCare hecht grote waarde aan beveiliging en juiste omgang van persoonsgegevens. InfinitCare is gecertificeerd voor ISO-27001 en NEN-7510, waar jaarlijks een audit op uitgevoerd wordt. Er is daarnaast een Information Security Management System (ISMS) opgezet. Hiermee en met de uitvoering van de bijbehorende activiteiten kunnen we aantoonbaar maken dat we op een verantwoordelijke wijze voldoende aandacht besteden aan informatiebeveiliging.

Alle data wordt verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding. Gegevens die herleidbaar zijn naar een individuele cliënt (bijv. BSN) worden versleuteld opgeslagen in de database, zodat deze niet te herleiden zijn naar een cliënt. Bij het tonen van de rapportages wordt rekening gehouden met indirecte herleidbaarheid. Wanneer er voor een bepaald profiel minder dan 5 toewijzingen zijn, dan wordt de gehele regel niet getoond in de rapportages binnen het Gemeenteportaal. Dit geldt alleen voor de rapportages die voor de gemeente beschikbaar zijn. Als zorgaanbieder ziet u altijd alle data. 

Voldoet de TTP InfinitCare aan de AVG?

De TTP InfinitCare voldoet als verwerker aan de AVG. InfinitCare heeft onder andere een verwerkingsregister opgesteld.

Andere maatregelen die InfinitCare onderneemt in het kader van privacy en informatiebeveiliging zijn:

  • De periodieke uitvoering van ethical hack tests op onze systemen om mogelijke veiligheidslekken op te sporen.

  • De pseudonimisatie van persoonsgegevens om herleidbaarheid naar cliënten te voorkomen.

  • Het rekening houden met indirecte herleidbaarheid, door bijvoorbeeld velden die indirect te herleiden zijn naar personen te encrypten.

  • Het opstellen van een verwerkersovereenkomst waarin wordt overeengekomen hoe we met persoonsgegevens omgaan en met welk doel.

Wat doet het bedrijf InfinitCare, die door de gemeente Almere ingezet is als Trusted Third Party (TTP)?

InfinitCare ondersteunt organisaties binnen het zorgveld om hun resultaten in kaart te brengen. InfinitCare ondersteunt hierbij organisaties in verschillende zorgsectoren, waaronder de GGZ, jeugdhulp en WMO. Voor meer informatie over de missie en waarden van InfinitCare klikt u hier.