Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

De verzameling en verwerking van data van zorgaanbieders voltrekt zich gedurende verschillende fases. U wordt via verschillende kanalen op de hoogte gehouden van de voortgang. Gedurende de verschillende fases worden bijeenkomsten en presentaties gegeven.

Project

...

Activiteit

...

Door wie

...

Voor wie

...

Periode

...

Start project door versturen brief aan zorgaanbieders

...

Almere

...

Zorgaanbieders

...

...

Inrichting Gemeenteportaal voor gemeente Almere

...

Almere / InfinitCare

...

Gemeente Almere

Zorgaanbieders

...

t/m

...

Inrichting Communicatiepagina’s

...

InfinitCare / Almere

...

Gemeente Almere

Zorgaanbieders

...

t/m

...

Informatiesessie voor zorgaanbieders

...

Almere / InfinitCare

...

Zorgaanbieders

...

t/m

...

Aanlevering van bestanden

...

Zorgaanbieders

...

Gemeente Almere

Zorgaanbieder

...

vanaf

...

Gebruiken van de informatie voor de verdieping in de voortgangsgesprekken. 

...

Gemeente Almere

...

Zorgaanbieders

...

vanaf

Bijeenkomsten met documentatie

Voor de zorgaanbieders worden verschillende bijeenkomsten geregeld. Deze vinden in het kader van corona online plaats via teamsessies. Daarnaast is deze informatie ook via de communicatiepagina’s terug te vinden.

...

Datum

...

Wijze

...

Presentatie

...

Woensdag 18-11-2020: 15.00 tot 16.30

...

Teams

...

 • Introductie InfinitCare en toelichting project en Gemeenteportaal

 • Technische aspecten van aanlevering data

 • Hoe gaan zorgaanbieders en gemeenten een gesprek aan over resultaten?

...

Maandag 30-11-2020: 15.00 tot 16.30

...

Teams

...

 • Introductie InfinitCare en toelichting project en Gemeenteportaal

 • Technische aspecten van aanlevering data

 • Hoe gaan zorgaanbieders en gemeenten een gesprek aan over resultaten?

...

Donderdag 17-12-2020: 15.00 tot 16.30

...

Teams

...

 • Introductie InfinitCare en toelichting project en Gemeenteportaal

 • Technische aspecten van aanlevering data

 • Hoe gaan zorgaanbieders en gemeenten een gesprek aan over resultaten?

Stappenplan aanlevering data door zorgaanbieders

Stap

Wie

Beschrijving

Toelichting

Brief van de gemeente

Gemeente Almere

Ontvangen bericht van de gemeente dat u data moet aanleveren aan het Gemeenteportaal.

Wanneer u niet aanwezig kon zijn bij een van de bijeenkomsten of u wilt nog een keer de presentatie terugkijken, kunt u via de volgende link de presentatie terugkijken. Informatieve Webcasts over Sturen op Resultaat .

Heeft u vragen naam dan contact met InfinitCare op, zie hiervoor “contact” voor de verschillende opties.  

Invoeren van de enquête

Zorgaanbieder

Via de website van InfinitCare kunt u een enquête invullen. Door het invullen van deze enquête ontvangt InfinitCare de benodigde gegevens om het Gemeenteportaal voor u in te richten.

Via: www.infinitcare.com/enquete-gemeente-almere/

Na het invoeren van de enquête ontvangt u vervolgens een mail met de verwerkersovereenkomst.

Ondertekenen verwerkersovereenkomst

Zorgaanbieder

Nadat u de enquête heeft ingevuld krijgt u een bericht met daarin de verwerkersovereenkomst tussen u en InfinitCare. Laat deze ondertekenen door de verantwoordelijke binnen uw organisatie en stuur het document vervolgens naar “almere@jeugdhulp-gemeente.nl

Na ontvangen en controle van deze verwerkersovereenkomst zullen wij de door u opgegeven personen als gebruikers in het Gemeenteportaal opnemen, waarna u de data aanlevering kunt starten.

Inrichten Gemeenteportaal

InfinitCare

Na het verwerken van de enquête in het Gemeenteportaal ontvangen de opgegeven gebruikers een mail om mee in te loggen.

Verzamelen van outcome indicatoren

Zorgaanbieder

Om de uitkomsten, die door de gemeente Almere gevraagd worden te verzamelen, dient u wanneer een beschikking afloopt of verlengd wordt aan de cliënt te vragen naar de uitkomstindicatoren conform de NJI set. Hoe u deze uitvraagt laten we aan u over. Voor advies kunt u bellen met InfinitCare.

Aanleveren testbestand

Zorgaanbieder

Nu kunt u een testbestand aanleveren via volgende instructie. U kunt hiervoor gebruik maken van de standaard CBS aanlevering.

U krijgt via mail te horen welke fouten er in het testbestand stonden, met een instructie tot opnieuw indienen.

Als er geen fouten gevonden zijn ontvangt u een bevestigingsmail dat u voortaan structureel data aan kunt leveren.

Wanneer er in toekomstige aanleveringen toch fouten ontstaan, worden deze in de datarapportages teruggemeld.

Aanleveren productiebestanden

Zorgaanbieder

Na acceptatie van het testbestand kunt u vervolgens periodiek de CBS bestanden aanleveren.

Werken met het Gemeenteportaal

Gemeente Almere / Zorgaanbieder

Nadat u de data in heeft gelezen krijgt u inzicht in de uitkomsten binnen het Gemeenteportaal. Dit geldt ook voor de geautoriseerde medewerkers van de gemeente Almere.

Deze rapportages kunnen vervolgens gebruikt worden bij de voortgangsgesprekken.

Instructies over het inloggen, indienen van databestanden en lezen van uw uitkomst rapportages in het Gemeenteportaal vindt u

op onze informatiepagina

/wiki/spaces/AZ/pages/1601241122. Wij raden u aan deze op te slaan in uw bladwijzers.

Project

Activiteit

Door wie

Voor wie

Periode

Start project door versturen brief aan zorgaanbieders

Almere

Zorgaanbieders

Inrichting Gemeenteportaal voor gemeente Almere

Almere / InfinitCare

Gemeente Almere

Zorgaanbieders

t/m

Inrichting Communicatiepagina’s

InfinitCare / Almere

Gemeente Almere

Zorgaanbieders

t/m

Informatiesessie voor zorgaanbieders

Almere / InfinitCare

Zorgaanbieders

t/m

Aanlevering van bestanden

Zorgaanbieders

Gemeente Almere

Zorgaanbieder

vanaf

Gebruiken van de informatie voor de verdieping in de voortgangsgesprekken. 

Gemeente Almere

Zorgaanbieders

vanaf

Bijeenkomsten met documentatie

Voor de zorgaanbieders worden verschillende bijeenkomsten geregeld. Deze vinden in het kader van corona online plaats via teamsessies. Daarnaast is deze informatie ook via de communicatiepagina’s terug te vinden.

Datum

Wijze

Presentatie

Woensdag 18-11-2020: 15.00 tot 16.30

Teams

 • Introductie InfinitCare en toelichting project en Gemeenteportaal

 • Technische aspecten van aanlevering data

 • Hoe gaan zorgaanbieders en gemeenten een gesprek aan over resultaten?

Maandag 30-11-2020: 15.00 tot 16.30

Teams

 • Introductie InfinitCare en toelichting project en Gemeenteportaal

 • Technische aspecten van aanlevering data

 • Hoe gaan zorgaanbieders en gemeenten een gesprek aan over resultaten?

Donderdag 17-12-2020: 15.00 tot 16.30

Teams

 • Introductie InfinitCare en toelichting project en Gemeenteportaal

 • Technische aspecten van aanlevering data

 • Hoe gaan zorgaanbieders en gemeenten een gesprek aan over resultaten?