Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aan u het verzoek om de verwerkersovereenkomst te downloaden en in te vullen door de geel gemarkeerde teksten aan te passen betreffende uw eigen organisatie. Het gaat daarbij om pagina 1, 3, 9 en 27. Vervolgens dient u de door u ingevulde verwerkersovereenkomst te ondertekenen en aan ons te retourneren naar SDF@jeugdhulphelpdesk@sociaaldomein-gemeente.nl

Zodra wij deze getekende verwerkersovereenkomst van u retour hebben ontvangen zal binnen maximaal 10 werkdagen uw Gemeenteportaal omgeving worden aangemaakt, waarna u hiervan de login gegevens ontvangt per mail. Na het inloggen kunt u beginnen met het aanleveren van testdata. Op https://infinitcare.atlassian.net/wiki/spaces/SDF/pages/564199480/Voorbereiding+gebruik+Gemeenteportaal vindt u meer informatie over hoe u data kunt aanleveren.

...