Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alle zorgaanbieders voeren aan het einde van een beschikking toewijzing een meting uit met betrekking tot de doelrealisatie. De meting mag maximaal 1 maand voor of 1 maand na de einddatum van de beschikking toewijzing afgenomen zijn. De metingen die eerder of later zijn afgenomen worden als ongeldige metingen geclassificeerd. Deze metingen geven de situatie aan het eind van de beschikking toewijzing namelijk niet goed meer weer.

...

Alle zorgaanbieders voeren aan het einde van een beschikking toewijzing een meting uit met betrekking tot de cliënttevredenheid volgens de hierboven gepresenteerde systematiek. De meting mag maximaal 1 maand voor of 1 maand na de einddatum van de beschikking toewijzing afgenomen zijn. De metingen die eerder of later zijn afgenomen worden als ongeldige metingen geclassificeerd. Deze metingen geven de situatie aan het eind van de beschikking toewijzing namelijk niet goed meer weer.

...

In deze systematiek wordt voor de reden van beëindiging van de hulp bij de beschikking toewijzing door de cliënt aangegeven:

CodeBetekenisCode NJI/CBS
02Overlijden                                                                             
20Levering is tijdelijk beëindigd
31Levering is volgens plan beëindigd01
32Voortijdig afgesloten, eenzijdig door cliënt03
33Voortijdig afgesloten, eenzijdig door aanbieder04
34Voortijdig afgesloten, in overeenstemming02
35Voortijdig afgesloten, wegens externe omstandigheden05

...

Toewijzingen

Outcome-indicatoren tonen zonder deze aan de juiste context te koppelen zal niet tot het gewenste inzicht leiden. Daarom worden de indicatoren door de TTP gekoppeld aan de beschikkingen toewijzing waar ze betrekking over hebben. De informatie over de beschikking toewijzing en beschikkingsduur toewijzingsduurduur wordt verkregen via de gemeenten en / of SDF.

...