Aanleveren via de Privacy en Verzend Module (PVM)

Wat is de PVM?

De Privacy Verzend Module (PVM) is een computerprogramma waarin u beveiligd uw data in kunt voeren die vervolgens voor het verzenden naar een andere partij o.a. gepseudonimiseerd wordt. De PVM kunt u indirect gebruiken wanneer u aanlevert via het Gemeenteportaal (hier hoeft u dus niets voor te doen), of direct door de PVM zelf te downloaden en zelfstandig te gebruiken om mee aan te leveren. In dat geval kunt u vervolgens via de licentiesleutel geautomatiseerd uw nieuwe datasets aan laten leveren. In beide gevallen komt de data beveiligd bij InfinitCare terecht ter bewerking en vervolgens in uw datarapportages in het gemeenteportaal te staan. 

Ik wil de PVM zelfstandig gebruiken

Indien u besloten heeft om uw databestanden zelfstandig aan te leveren via de PVM en u uw databestanden al heeft samengesteld kunt u de PVM installeren en gebruiken. ZorgTTP (een onafhankelijke organisatie die de data versleuteld verwerkt) heeft een gebruikershandleiding voor de PVM gemaakt waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe u de PVM kunt installeren, gebruiken en verwijderen. U ontvangt de gebruikershandleiding en het downloadbestand van de PVM van InfinitCare indien u aangeeft daarvan gebruik te willen maken.

Mocht u zelfstandig gebruik willen maken van de PVM of heeft u nog vragen, neem dan contact op met InfinitCare.

Ik wil de licentiesleutel van de PVM 

In het geval u zelfstandig met de PVM wil werken en uw dataset vervolgens geautomatiseerd via de PVM van ZorgTTP wilt aanleveren dient u dit aan te vragen via helpdesk@sociaaldomein-gemeente.nlNa controle verstrekken wij de geautoriseerde contactpersoon de licentiesleutel. Deze licentiesleutel verwerkt u in de databestanden. Zie voor een voorbeeld hiervan de voorbeeld bestanden aanlevering. Bij de aanlevering van data bij het Gemeenteportaal heeft u geen PVM of licentiesleutel nodig.